Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Z żalem żegnamy Bronisława Kurka

Z żalem zawiadamiamy, że 18 czerwca br. przeżywszy lat 77 odszedł na wieczny odpoczynek zawsze gotów do pomocy i działania członek założyciel Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, niezawodny przyjaciel i kolega pan Bronisław Kurek.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz. 11:00 w kościele pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach.

Spokój jego duszy.