Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Zakończenie roku akademickiego – Dolina Mnikowska zaprasza

Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  zakończył rok akademicki 2021/22.

W dniu 07 lipca 2022 r  godz.16.00 liczną, bo ponad 80 osobową grupą spotkaliśmy się w Dolinie Mnikowskiej. Dołączyli do nas seniorzy z Czernichowa.

Wykład na temat historii Doliny Mnikowskiej wygłosiła p. Dorota Kamińska animatorka wydarzeń kulturalnych i reżyser teatru „Albertus”.

O planach na kolejny rok akademicki poinformowała p. Janina Grela – członek Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie – główny organizator wydarzenia.

Po wykładzie i spacerze Doliną Mnikowską w gościnnej szkole w Mnikowie odbyło się spotkanie integracyjne.

Wydarzenie dofinansowały: Gmina Zabierzów oraz Miasto i Gmina Krzeszowice.