Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Zaproszenie dla słuchaczy PUTW

UWAGA!!! Zmiana miejsca spektaklu!

Spektakl odbędzie się w Kopalni Talentów przy ulicy Floriana 3 w Krzeszowicach. (To jest przy Rossmanie, Straży Pożarnej obok dworca BUSÓW).