Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze