Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Kandydaci do Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce