Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym przy udziale Przewodniczącego lub jego zastępcy. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem każdej stronie prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

– Henryk Krawczyk
– Barbara Rupikowska
– Kinga Gibadło
– Andrzej Ziarkowski
– Alicja Milczarek