Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Nabór na rok akademicki 2023/2024

Szanowni Państwo,  

W imieniu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, serdecznie zapraszamy Seniorów, mieszkańców Powiatu Krakowskiego, do uczestnictwa w zajęciach, które podobnie jak w latach poprzednich będą miały charakter nauki ustawicznej w systemie uniwersyteckim. 

Aby zostać Słuchaczem Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy:
– być seniorem, niekoniecznie emerytem lub rencistą, bez względu na wiek i poziom wykształcenia,
– zadeklarować wolę zdobywania wiedzy w proponowanej przez Stowarzyszenie formie przez złożenie Deklaracji uczestnictwa. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

W roku akademickim 2023/24 planujemy comiesięczne wykłady w ramach grantu Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024 pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!”. Projekt naszego Uniwersytetu nosi   tytuł „Zdrowy senior w Podkrakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Kandydat na słuchacza zobowiązany będzie jedynie do jednorazowej opłaty za indeks  w kwocie 40 zł. 

 Deklarację można pobrać tutaj… (kliknij by pobrać deklarację) a po wypełnieniu wysłać na adres: jerzy.cywicki@wp.pl lub ninagrela@poczta.onet.pl
Deklarację można też wypełnić i oddać na pierwszym spotkaniu. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PODKRAKOWSKIEGO 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU