Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Konto bankowe

Konto bankowe Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie:

Krakowski Bank Spółdzielczy

98 85910007 0030 0157 7675 0001