Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie został wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
w dniu 4 września 2020 r.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

 

 


Elżbieta
BURTAN
– przewodnicząca –

 

Tadeusz
NABAGŁO
wiceprzewodniczący


Jerzy
CYWICKI
sekretarz

Alicja
WÓJCIK
skarbnik


Wacław
GREGORCZYK


Janina
GRELA

Urszula
STOCHEL

Janina
LASOŃ

Andrzej
KRAWCZYK

Tomasz
GWIZDAŁA

Konrad
SZYMACHA