Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie został wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
w dniu 27 czerwca 2016 r.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.Elżbieta
BURTAN
– przewodnicząca –


 

 


Adam
WÓJCIK
wiceprzewodniczący


Jerzy
CYWICKI
sekretarz


Andrzej
KRAWCZYK
skarbnik

 


Wacław
GREGORCZYK


Janina
GRELA

Paweł
KOLASA

Janina
LASOŃ

Tadeusz
NABAGŁO

Piotr
PIOTROWSKI

 

Józef
RYSAK