Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Kolęda płynie z wysokości

Zarząd Koła Terenowego w Krzeszowicach
Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie
serdecznie zaprasza na wykład – koncert
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krzeszowicach
który odbędzie się w niedzielę 18 stycznia 2015 roku o godzinie 16:00
w budynku Misjonarskiego Ośrodka Formacyjnego VINCENTINUM,
ul. Nowa Wieś 8, 32-065 Krzeszowice.