Stowarzyszenie działa od 2002 roku

admin

Inauguracja Roku Akademickiego PUTW 2022/2023

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Mając na uwadze dotychczasowe nasze wspólne doświadczenia w zdobywaniu wiedzy
i nowych kompetencji w ramach uczestnictwa Pani/Pana w zajęciach Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zapraszam do kontynuowania tej aktywności w nowym roku akademickim 2022/2023.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, serdecznie zapraszam Panią/Pana na uroczystą inaugurację roku akademickiego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą zaplanowaliśmy w gościnnych progach Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Zabierzów ul. Szkolna 2.
Spotkanie odbędzie się w dniu 8 października 2022 r. (sobota) o godz. 12:00.

Wykład inauguracyjny pt. „Historia pszczół” wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Wiech.

O planach i najbliższych zajęciach poinformujemy na spotkaniu. Prosimy też zaprosić, w naszym imieniu, na to spotkanie swoich znajomych seniorów zainteresowanych udziałem w zajęciach PUTW. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Życząc wszelkiej pomyślności i licząc na Pani/Pana zainteresowanie,

pozostaję z wyrazami należnego szacunku 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Elżbieta  Burtan

 

8 października 2022 r. – Walne Zebranie Stowarzyszenia

Szanowna Pani / Szanowny Panie

W imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.2
oraz §18 lit. e
Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienia Podkrakowskiego w dniu 8 października (sobota) 2022 roku  o godz. 10:30 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Zabierzów, ul. Szkolna 2.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego przewiduje :

 1. Otwarcie zebrania, podanie informacji o frekwencji i ewentualnie ogłoszenie II terminu –
  o godz. 11:00 w tym samym dniu (na podstawie §16 ust.4.lit.b Statutu porozumienia
  Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zebrania.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Przewodnicząca Elżbieta Burtan

Z żalem żegnamy Zdzisława Mularczyka

Z żalem zawiadamiamy, że 9 września br. przeżywszy lat 76 odszedł na wieczny odpoczynek zawsze gotów do pomocy i działania członek założyciel Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, niezawodny przyjaciel i kolega pan Zdzisław Mularczyk.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14 września. W kaplicy na cmentarzu w Skale o godz. 13 będzie różaniec za Zmarłego, a o godz. 13.30 msza żałobna.

Spokój jego duszy.

Nabór na rok akademicki 2022/2023

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, serdecznie zapraszamy Seniorów, mieszkańców Powiatu Krakowskiego, do uczestnictwa w zajęciach, które podobnie jak w latach poprzednich będą miały charakter nauki ustawicznej w systemie uniwersyteckim. Stowarzyszenie skupia seniorów z Powiatu Krakowskiego. W roku akademickim 2021/22 było nas 85. Zajęcia odbywają się co najmniej raz z miesiącu w formie stacjonarnej w Zabierzowie lub Krakowie /siedziba starostwa/ i Czernichowie. Na rok 2022/23 przewidzieliśmy tematykę spotkań w następujących obszarach: zdrowie, ekologia, prawo, kultura, planowane są również wycieczki.

Aby zostać Słuchaczem Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy:
– być seniorem, niekoniecznie emerytem lub rencistą, bez względu na wiek i poziom wykształcenia,
– zadeklarować wolę zdobywania wiedzy w proponowanej przez Stowarzyszenie formie przez złożenie Deklaracji uczestnictwa.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kandydat na słuchacza  będzie jedynie uiszczał opłatę za indeks /tylko dla chętnych/.

Deklarację można pobrać tutaj… (kliknij by pobrać deklarację)

a wysłać na adres: ninagrela@poczta.onet.pl

ZAPRASZAMY!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń pod nr. 604 48 25 26 lub 511615656

Zakończenie roku akademickiego – Dolina Mnikowska zaprasza

Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  zakończył rok akademicki 2021/22.

W dniu 07 lipca 2022 r  godz.16.00 liczną, bo ponad 80 osobową grupą spotkaliśmy się w Dolinie Mnikowskiej. Dołączyli do nas seniorzy z Czernichowa.

Wykład na temat historii Doliny Mnikowskiej wygłosiła p. Dorota Kamińska animatorka wydarzeń kulturalnych i reżyser teatru „Albertus”.

O planach na kolejny rok akademicki poinformowała p. Janina Grela – członek Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie – główny organizator wydarzenia.

Po wykładzie i spacerze Doliną Mnikowską w gościnnej szkole w Mnikowie odbyło się spotkanie integracyjne.

Wydarzenie dofinansowały: Gmina Zabierzów oraz Miasto i Gmina Krzeszowice.

Z żalem żegnamy Bronisława Kurka

Z żalem zawiadamiamy, że 18 czerwca br. przeżywszy lat 77 odszedł na wieczny odpoczynek zawsze gotów do pomocy i działania członek założyciel Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, niezawodny przyjaciel i kolega pan Bronisław Kurek.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz. 11:00 w kościele pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach.

Spokój jego duszy.