Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Plan wykładów PUTW – Wiosna 2015

Plan wykładów dla słuchaczy Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wykłady w semestrze wiosennym 2015 będą się odbywały na Wydziale Ogrodniczym UR w Sali 130 w godzinach od 10.00 – 12.00

 

 

Wiosna 2015

14.03.2015

„Bioróżnorodność w świecie zwierząt – zagrożenia, potrzeba ochrony” – prof. dr hab. Kazimierz Wiech

28.03.2015

„Rośliny w domu i w ogrodzie” – prof. dr hab. Zbigniew Pindel

11.04.2015

„Czy wiesz co jesz” – dr inż. Marek Gibiński

25.04.2015

„Monitoring i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza” – prof. dr hab. Janusz Miczyński

9.05.2015

„Różnorodność glebowa i przyrodnicza Europy” – prof. dr hab. Stanisław Brożek – wykład połączony ze zwiedzaniem Muzeum Gleb (Wydział Leśny)

23.05.2015

„W moim ogrodzie” – dr Tatiana Tokarczuk

Wycieczka z cyklu „Przyroda, nauka, kultura” pt. Murawy kserotermiczne – wycieczka obejmuje zwiedzanie kolegiaty w Wiślicy, wychodni gipsowych w Chotlu Czerwonym, zwiedzanie muraw kserotermicznych w rezerwacie Przęślin i Skorocice, zwiedzanie zabytków Pińczowa (w tym muraw kserotermicznych na górze św. Anny, wizyta w Orodzie na Rozstajach w Młodzawach.