Stowarzyszenie działa od 2002 roku

MONIUSZKO W BARWACH NARODOWYCH

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU przy UNIWERSYTECIE ROLNICZYM w Krakowie

ZAPROSIŁ SŁUCHACZY PODKRAKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

15 listopada 2019r., godz. 16:00

na

Program słowno-muzyczny:

MONIUSZKO W BARWACH NARODOWYCH

„ KU POKRZEPIENIU SERC”

Kompozycje Stanisława Moniuszki

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego