Porozumienie Podkrakowskie

Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Wykłady dla słuchaczy PUTW

sowaSerdecznie zapraszamy słuchaczy PUTW
na wykład pt.  „O zapożyczeniach językowych i nie tylko

który poprowadzi – prof. Jerzy Nedoma

Wykłady odbywają na Wydziale Ogrodniczym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
w sali nr 130

Termin: 13 maja 2017 r. Czas: godz. 10:00 – 12:00

Uwaga!

Słuchaczy PUTW zapraszamy do udziału w jednodniowej wycieczce w okolice Chmielnika, woj. Świętokrzyskie.
Termin wycieczki: 2 czerwca 2017 r.
Koszt całkowity (łącznie z obiadem) 90 zł

Wyjazd – 7.30

 1. Chmielnik – zwiedzanie zabytkowej synagogi
 2. Grabki Duże – tajemniczy zespół pałacowy
 3. Szydłów – „Polskie Carcassonne” – miasto otoczone murami z dwoma pięknymi, gotyckimi kościołami i ruinami zamku
 4. Kurozwęki – zespół pałacowo-parkowy (zwiedzanie pałacu, wizyta w zagrodzie bizonów)
 5. Kurozwęki – Obiad w przy pałacowej restauracji
 6. Rytwiany – po kamedulski zespół kościelno klasztorny

Powrót ok. 19.00
Chętnych prosimy o kontakt po wykładzie lub telefonicznie – Jerzy Cywicki tel. 604 48 25 26, Adam Wójcik tel. tel. 600 221 398

Uwaga!

Uroczysty wykład kończący semestr odbędzie się w dniu 3 czerwca 2017 r. Wykład pt. „Wielkie inwazje” poprowadzi prof. dr hab. Kazimierz Wiech. Szczegóły wkrótce.

Wykłady odbędą się dzięki wsparciu finansowemu Kraków Airport.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie

LogoPPnew01miniW imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.2  oraz §18 lit. e Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienia Podkrakowskiego  w dniu 08.05.2017 roku  o godz. 16.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 sala 100.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego przewiduje :

 1. Otwarcie zebrania , podanie informacji o frekwencji i ogłoszenie ewentualnie II terminu – o godz.17.00 w tym samym dniu (na podstawie §16 ust.4.lit.b Statutu porozumienia Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności i sprawozdania finansowego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia

PP_walne_marzec2017_02aW dniu 2 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie. Zebraniu przewodniczył p. Bogusław Latawiec. Głównym celem spotkania było przyjęcie zmian w statucie stowarzyszenia wynikające z wchodzących niebawem w życie zmian w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach” oraz umożliwienie, postulowanej przez Zarząd Stowarzyszenia, działalności gospodarczej. Uchwała o zmianie statutu została przyjęta jednogłośnie.

Zapomniane piękno Czarnohory i Huculszczyzny – wykład

sowaSerdecznie zapraszamy słuchaczy PUTW
na wykład pt. „Zapomniane piękno Czarnohory i Huculszczyzny”

Wykład poprowadzi – prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Wykłady odbywają na Wydziale Ogrodniczym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
w sali nr 130

Termin: 11 marca 2017 r. Czas: godz. 10:00 – 12:00

Uwaga!

Na spotkaniu będzie informacja o planowanych w tym roku wycieczkach krajowych i do Rumunii.

 

Wykład odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Kraków Airport.

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie

LogoPPnew01miniW imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.3 lit. a   oraz §18 lit. b Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie w dniu 2 marca 2017 roku
o godz. 16:00
lub w II terminie o godz. 16:30 w tym samym dniu  (na podstawie §16 ust.4. lit. b Statutu porozumienia Podkrakowskiego) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, sala 100.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przewiduje:

 1. Otwarcie zebrania, podanie informacji o frekwencji.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków ( 3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie przez przewodniczącą zarządu Elżbietę Burtan informacji z działalności zarządu za okres ostatnich 7 miesięcy wraz z uzasadnieniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie PP.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie proszę o wpłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich.
Dla przypomnienia podaję, że roczna składka członkowska wynosi 60 zł, a ulgowa 30 zł.
Składki proszę wpłacać na
konto PP Nr.: 98 8591 0007 0030 0157 7675 0001.
Będzie również możliwość uregulowania składek  przed Walnym Zebraniem.