Porozumienie Podkrakowskie

Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie

LogoPPnew01miniW imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.2  oraz §18 lit. e Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienia Podkrakowskiego  w dniu 08.05.2017 roku  o godz. 16.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 sala 100.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego przewiduje :

 1. Otwarcie zebrania , podanie informacji o frekwencji i ogłoszenie ewentualnie II terminu – o godz.17.00 w tym samym dniu (na podstawie §16 ust.4.lit.b Statutu porozumienia Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności i sprawozdania finansowego.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia

PP_walne_marzec2017_02aW dniu 2 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie. Zebraniu przewodniczył p. Bogusław Latawiec. Głównym celem spotkania było przyjęcie zmian w statucie stowarzyszenia wynikające z wchodzących niebawem w życie zmian w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach” oraz umożliwienie, postulowanej przez Zarząd Stowarzyszenia, działalności gospodarczej. Uchwała o zmianie statutu została przyjęta jednogłośnie.

Zapomniane piękno Czarnohory i Huculszczyzny – wykład

sowaSerdecznie zapraszamy słuchaczy PUTW
na wykład pt. „Zapomniane piękno Czarnohory i Huculszczyzny”

Wykład poprowadzi – prof. dr hab. Kazimierz Wiech

Wykłady odbywają na Wydziale Ogrodniczym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
w sali nr 130

Termin: 11 marca 2017 r. Czas: godz. 10:00 – 12:00

Uwaga!

Na spotkaniu będzie informacja o planowanych w tym roku wycieczkach krajowych i do Rumunii.

 

Wykład odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Kraków Airport.

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie

LogoPPnew01miniW imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.3 lit. a   oraz §18 lit. b Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie w dniu 2 marca 2017 roku
o godz. 16:00
lub w II terminie o godz. 16:30 w tym samym dniu  (na podstawie §16 ust.4. lit. b Statutu porozumienia Podkrakowskiego) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, sala 100.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przewiduje:

 1. Otwarcie zebrania, podanie informacji o frekwencji.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków ( 3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie przez przewodniczącą zarządu Elżbietę Burtan informacji z działalności zarządu za okres ostatnich 7 miesięcy wraz z uzasadnieniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie PP.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie proszę o wpłacenie zaległych i bieżących składek członkowskich.
Dla przypomnienia podaję, że roczna składka członkowska wynosi 60 zł, a ulgowa 30 zł.
Składki proszę wpłacać na
konto PP Nr.: 98 8591 0007 0030 0157 7675 0001.
Będzie również możliwość uregulowania składek  przed Walnym Zebraniem.

Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia

PP_oplatek2017_02Licznie zgromadzeni na opłatku członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, zgodnie z tradycją i jeszcze w świątecznym nastroju, wysłuchali kolęd w wykonaniu artystek z Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Życzenia złożyli: przewodnicząca Stowarzyszenia Elżbieta Burtan i wiceprzewodniczący Adam Wójcik. Błogosławieństwa zebranym udzielił i opłatki poświęcił ksiądz Andrzej Waksmański, były proboszcz krakowskiej parafii św. Szczepana.