Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Dlaczego PUTW?

Jedną z cech współczesnego społeczeństwa krajów rozwijających się jest starzenie się ludności. Takie są fakty. Rośnie długość życia ludzi, przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, maleje przyrost naturalny. Szacuje się, że obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce.

Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na przeobrażeniach jakie dokonały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Z przyczyn ekonomicznych czy losowych osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji. Współczesne badania wskazują, że starzenie się jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice ludzi niż uwarunkowaniem biologicznym. Stąd fundamentalne znaczenie ma to, aby osoby starsze włączały się do systemu kształcenia ustawicznego, by mogły aktualizować swoją wiedzę, a przy tym zachować i zwiększyć sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku we Francji. W Polsce pierwszy taki Uniwersytet powstał w 1975 roku w Warszawie. Pomysłodawcą jego utworzenia była prof. Halina Szwarz. Uniwersytet działa do dziś. W powiecie krakowskim w 2011 roku powstał Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

 

Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uroczyście zainaugurował kolejny rok nauki

Wyjątkowo w tym roku akademickim, aby ułatwić słuchaczom udział w tym ważnym wydarzeniu, inauguracja odbyła w dwóch miejscach i terminach. Pierwsza w Skawinie 22 września br. w Pałacyku Sokół, a 29 września w Zabierzowie w sali restauracji Vabank.

Obie uroczystości rozpoczęło odśpiewanie tradycyjnych pieśni Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur. Szczególnym wydarzeniem skawińskiego spotkania było uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Podkrakowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, i Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który reprezentował dr. hab. inż. Sylwester Tabor – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich. Na bazie zawartego porozumienia studenci PUTW będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych dla seniorów na Uniwersytecie Rolniczym oraz jego wykładowcy będą prowadzić wykłady w terenie. Tydzień później, na spotkaniu inauguracyjnym w Zabierzowie nastąpiło uroczyste przekazanie podpisanych dokumentów przedstawicielom Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie reprezentowanego przez Adama Wójcika, Jerzego Cywickiego i Józefa Krzyworzekę.

Na tych spotkaniach, z ogromnym zainteresowaniem, seniorzy wysłuchali wykładu inauguracyjnego na temat „Dziedzictwo kulturowe a turystyka wiejska na przykładzie wybranych państw”, który wygłosił prof. Czesław Nowak.

Dodatkowo w Skawinie Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego przedstawił temat „Kultura, sport i turystyka motorem rozwoju województwa Małopolskiego”, a w Zabierzowie Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski przybliżył słuchaczom historię utworzenia Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie i jego dotychczasowe dokonania.

Na zakończenie słuchacze wysłuchali koncertu śpiewaczki operowej – Magdaleny Pilarz Bobrowskiej.

Z ostatniej chwili

Podpisanie porozumienia pomiędzy Podkrakowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie już przynosi wymierne korzyści. Słuchacze PUTW zostali zaproszeni do udziału w V Konferencji Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rolniczym, organizowanej pod patronatem JM Rektora Prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady. Temat przewodni konferencji: „Piękna i hojna przyroda. Zioła naszym skarbem” oraz rozbudowany program siedmiu ściśle związanych z tematem wykładów stał się dla uczestników, którzy ciasno wypełnili salę wykładową, prawdziwą edukacyjną ucztą.

Zwieńczeniem konferencji był wykład pod tytułem „Opat Strabo – Hortulus i założenia średniowiecznego ogrodu z ziołami” wygłoszony przez prof. dr. hab. inż. Kazimierza Wiecha.

Po wykładzie słuchacze z Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli w swoich indeksach uzyskać wpis wykładowcy.

Organizatorzy zapewnili też dodatkowe atrakcje: koncert zespołu Andrusy, firmowe stoisko Herbapolu i poczęstunek.

Jerzy Cywicki