Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Nabór na rok akademicki 2017/2018

Zapraszamy Seniorów, mieszkańców powiatu krakowskiego i sąsiednich do uczestnictwa w zajęciach, które podobnie jak w roku poprzednim będą miały charakter nauki ustawicznej w systemie uniwersyteckim. Stowarzyszenie realizuje swój cel statutowy, poprzez  tworzenie „społeczeństwa obywatelskiego seniorów oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu cyfrowemu”.
W ramach PUTW odbywać się będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria ale bez egzaminów końcowych.
Uczestnictwo w zajęciach naszego Uniwersytetu pozwoli pogłębić  wiedzę ale także nawiązać nowe kontakty z osobami z regionu.

 

 

By  zostać  Słuchaczem  PODKRAKOWSKIEGO  UTW  należy :

–  być seniorem niekoniecznie emerytem lub rencistą  bez względu na wiek i poziom wykształcenia,

– zadeklarować wolę  zdobywania wiedzy w proponowanej przez Stowarzyszenie formie przez złożenie Deklaracji.

 

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia nowych słuchaczy podejmie Komisja Rekrutacyjna na czele której stoi jego Przewodniczący – Adam Wójcik.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kandydat na słuchacza zobowiązany będzie  jedynie do jednorazowej opłaty za indeks i wpisowe w kwocie 40 zł.

Deklarację można pobrać tutaj… (kliknij by pobrać deklarację)

a wysłać na adres Uniwersytetu:

jerzy.cywicki@wp.pl

lub w formie papierowej załatwić to w Skawinie w siedzibie Podkrakowskiej Izby Gospodarczej, ul. Rynek 12,
oraz w Zabierzowie w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2.