Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Nowy Zarząd Stowarzyszenia obraduje

Na pierwszym posiedzeniu członków Zarządu Stowarzyszenia,któremu przewodniczyła przewodnicząca Elżbieta Burtan, ukonstytuował się nowy Zarząd.

Wiceprzewodniczącym został wybrany p. Adam Wójcik.
Sekretarzem Zarządu został wybrany p. Jerzy Cywicki.
Skarbnikiem na kolejną kadencję został p. Andrzej Krawczyk.