Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Odznaki dla członków Stowarzyszenia

Członkowie obecni na styczniowym, opłatkowym spotkaniu otrzymali z rąk Przewodniczącego (jeszcze ciepłe, bo dopiero co odebrane z zakladu grawerskiego) odznaki Stowarzyszenia. Zatwierdzony na Walnym zebraniu w maju ubiegłego roku znak graficzny staje się tym samym widocznym znakiem naszej aktywności i przynależności. Zachęcamy do noszenia naszej odznaki..