Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Porozumienie Podkrakowskie wybrało nowe władze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze wybrało nowe władze Stowarzyszenia.
Przewodniczącą na nową czteroletnią kadencję została ponownie wybrana Elżbieta Burtan.

W Zarządzie zasiądą:
– Tadeusz Nabagło – Zastępca Przewodniczącej
– Jerzy Cywicki – Sekretarz
– Alicja Wójcik – Skarbnik
– Janina Grela
– Janina Lasoń
– Wacław Gregorczyk
– Urszula Stochel
– Andrzej Krawczyk
– Tomasz Gwizdała
– Konrad Szymacha

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
– Anna Chrzanowska
– Krzysztof Wołos
– Karol Papisz

W Sądzie Koleżeńskim zasiądą:
– Henryk Krawczyk
– Barbara Rupikowska
– Kinga Gibadło
– Andrzej Ziarkowski
– Alicja Milczarek