Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Uncategorized

Zaproszenie dla słuchaczy PUTW

UWAGA!!! Zmiana miejsca spektaklu!

Spektakl odbędzie się w Kopalni Talentów przy ulicy Floriana 3 w Krzeszowicach. (To jest przy Rossmanie, Straży Pożarnej obok dworca BUSÓW).

Wykład dla słuchaczy PUTW – Choroby cywilizacyjne

Słuchacze Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w wykładzie pt. „Choroby cywilizacyjne”
w czwartek 26 października br. o godz. 16:00  na terenie Szkoły Rolniczej w Czernichowie.
w sobotę 28 października br. o godz. 10:00 w Willi Lubomirskich w Kochanowie.

Wykład poprowadziły Panie lek. Joanna Pawlik i lek. Sandra Powroźnik.

 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24 w PODKRAKOWSKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

W dniach 28 i 30 września w Czernichowie i Krzeszowicach, Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął nowy rok akademicki. Ponad 100 seniorów z Powiatu Krakowskiego posiada indeksy UTW i pilnie uczestniczy w zajęciach. Uniwersytet działa ponad 10 lat, jest prowadzony przez Porozumienie Podkrakowskie. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Korzystamy z pomieszczeń dzięki uprzejmości Pań Wójt gmin Czernichów i Zabierzów, Dyrekcji Zespołu Szkół w Czernichowie, oraz Pana Burmistrza Krzeszowic i Dyrekcji Biblioteki Miejskiej w Krzeszowicach.
Kolejny raz aplikowaliśmy do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego. Dzięki otrzymanym środkom, rok akademicki 2023/24 będzie pod hasłem „Zdrowy Senior” Po uroczystym powitaniu i odśpiewaniu „Gaudeamus” słowo wstępne wygłosił p.prof.dr hab. Kazimierz Wiech, a wykład inauguracyjny wygłosiła Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej, Pani Katarzyna Kosik -Gajewska. W czasie spotkań wręczyliśmy 8 indeksów nowym słuchaczom.
Zachęcam serdecznie do uczestnictwa w zajęciach.
Następne spotkania odbędą się 26 października w Czernichowie i 28 października w Willi w Kochanowie. Wystarczy przyjść i wypełnić deklarację. Wszelkie bieżące informacje o działaniu UTW zamieszczamy na naszej stronie internetowej.
Chętnych serdecznie zapraszamy.
Janina Grela – koordynator PUTW

Nabór na rok akademicki 2023/24

Szanowni Państwo,  

W imieniu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, serdecznie zapraszamy Seniorów, mieszkańców Powiatu Krakowskiego, do uczestnictwa w zajęciach, które podobnie jak w latach poprzednich będą miały charakter nauki ustawicznej w systemie uniwersyteckim. 

Aby zostać Słuchaczem Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy:
– być seniorem, niekoniecznie emerytem lub rencistą, bez względu na wiek i poziom wykształcenia,
– zadeklarować wolę zdobywania wiedzy w proponowanej przez Stowarzyszenie formie przez złożenie Deklaracji uczestnictwa. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

W roku akademickim 2023/24 planujemy comiesięczne wykłady w ramach grantu Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024 pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!”. Projekt naszego Uniwersytetu nosi   tytuł „Zdrowy senior w Podkrakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku” 

 

Program I semestru: 

Wrzesień: 

1/ Wykład inauguracyjny  – prof. dr hab. Kazimierz Wiech 

2/ Wykład tematyczny: „Jak dbać o zdrowie w wieku seniora? Na co narażony jest senior?” – Katarzyna Konik-Gajewska – dyrektor Departamentu Zdrowia UM
 

Październik: 

1/ Wykład: „Choroby cywilizacyjne” –  dr Joanna Pawlik 

2/ Warsztaty: ” Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” 

Listopad: 
Wykład: „Zaburzenia psychiczne w starszym wieku” 

Grudzień:
Spotkanie przedświąteczne „Jak zdrowo przygotować Święta” 

Program II semestru podany zostanie w terminie późniejszym 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Kandydat na słuchacza zobowiązany będzie jedynie do jednorazowej opłaty za indeks  w kwocie 40 zł. 

 Deklarację można pobrać tutaj… (kliknij by pobrać deklarację) a po wypełnieniu wysłać na adres: jerzy.cywicki@wp.pl lub ninagrela@poczta.onet.pl
Deklarację można też wypełnić i oddać na pierwszym spotkaniu. 

Inaugurację roku akademickiego 2023/24  planujemy: 
– 28 września w Czernichowie w „Starej Wozowni” na terenie Zespołu Szkól Rolniczych.
– 30 września w Krzeszowicach w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PODKRAKOWSKIEGO 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

 

Zakończenie roku akademickiego – Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach

Blisko stu słuchaczy Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ukończyło rok akademicki 2022/23.

W dniu 04 lipca 2023 r  spotkaliśmy się  w Jerzmanowicach gdzie zwiedziliśmy Jaskinię Nietoperzową i  uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym przy grillu.

O osiągnięciach minionego roku akademickiego i planach zajęć na kolejny rok poinformowała p. Janina Grela – koordynator zajęć dla słuchaczy PUTW. Podziękowania za wspieranie działalności PUTW złożyła przewodnicząca Elżbieta Burtan. Listy gratulacyjne dla słuchaczy PUTW wręczał prof. dr hab. Kazimierz Wiech oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Elżbieta Burtan, Janina Grela, Alicja Wójcik i Tadeusz Nabagło.

Składamy serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.