Stowarzyszenie działa od 2002 roku

Uncategorized

Teatr ALBERTUS z Mnikowa zaprasza seniorów – słuchaczy PUTW

Teatr Albertus z Mnikowa zaprasza na widowisko plenerowe pt. „KRAKOWIACY I GÓRALE” które odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2022r.  w ogrodzie sióstr Albertynek w Mnikowie – scena letnia „Przy Stodole”.

Początek o godz. 18:00

Szczegóły programu widowiska na plakacie.

Zapraszamy!

 

 

Wykład dla słuchaczy PUTW – przyjdź koniecznie!

Słuchaczy Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy na spotkanie i wykład który odbędzie się w sobotę 20 listopada br o godz. 10:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie (Al. Słowackiego 20).

Wykład o walorach przyrodniczych i turystycznych Powiatu Krakowskiego wygłosił Pan Tadeusz Nabagło – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego.

Zapraszamy!

UWAGA! Na uczestników czeka NIESPODZIANKA!
Gościem specjalnym będzie p. Artur Szczepaniak pasjonat winorośli i producent win z Winnicy Zelków.
W programie degustacja win.
ZAPRASZAMY!

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małe Granty”.

 

Wycieczka PUTW do Dębna k. Tarnowa

    W dniu 23 października br. słuchacze Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odwiedzili Dębno, Przecław i Rzemień.

Program wycieczki:

 1. Dębno k. Tarnowa – gotycki kościół z częściowo zachowaną średniowieczną polichromią, kaplica cmentarna z pięknymi witrażami autorstwa Amelii Ponińskiej, późnogotycki zamek z częściowo zachowanymi wnętrzami i wyposażeniem (m.in. kolekcja Sanguszków z Podhorców).
 2. Park i zamek w Przecławiu – piękny park krajobrazowy oraz odnowiony pałac (obecnie w rękach prywatnych), pochodzący z XV wieku, jego właścicielami byli m.in. Tarnowscy i Reyowie. Zniszczony przez Szwedów, później spalony, księgozbiór zniszczony przez sowietów, obecnie po renowacji udostępniony do zwiedzania.
 3. Rzemień – jeden z najcenniejszych zabytków architektury obronnej w woj., podkarpackim. Złożony z dworu – wieży obronnej z ziemnymi fortyfikacjami i bramami. Zwiedzanie z zewnątrz.

Wykład na wycieczce poprowadził prof. Kazimierz Wiech

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małe Granty”.

 

 

Ogólnopolski Zjazd Niezależnych Samorządowców w Tarnowie Podgórnym

    Blisko 300 samorządowców spotkało się 18 września w Tarnowie Podgórnym na Ogólnopolskim Zjeździe Niezależnych Samorządowców. Przyjechali na zaproszenie Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego.

– Równowaga między rządem a samorządem jest kluczem do dobrobytu obywateli. Nie służy mu konfrontacyjne nastawienie władzy centralnej – mówił Tadeusz Czajka, Przewodniczący Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Wójt Tarnowa Podgórnego. – Dlatego zamiast toczyć spory, jako niezależni samorządowcy wychodzimy z konkretnymi propozycjami reform. O tym rozmawialiśmy na Zjeździe.

    Ogólnopolska Koalicja Samorządowa skupia starostów, burmistrzów, wójtów, prezydentów, radnych, samorządowców z niemal wszystkich polskich regionów. Są wśród nich m.in. Marian Błachut Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Jacek Szydło Członek Zarządu Powiatu Olsztyńskiego, Janusz Kubicki Prezydent Zielonej Góry, Wojciech Matyjasiak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, Zbigniew Jaszczuk Starosta Żninski, Filip Chodkiewicz Zastępca Burmistrza Miasta Augustów, Ludomir Handzel Prezydent Nowego Sącza, Andrzej Sitnik Prezydent Siedlec, Piotr Krzystek Prezydent Szczecina, Tadeusz Czajka Wójt Tarnowa Podgórnego. Organizacja została powołana w grudniu 2020 roku, obecnie skupia 21 organizacji.

    Celem samorządowców Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej jest reformowanie państwa od dołu, poprzez działania, które realizujemy na co dzień w naszych miejscowościach. Władzy centralnej wytykają wrogie traktowanie samorządów i monopol na wiedzę, a w praktyce oddalanie się od spraw mieszkańców, za które odpowiadają właśnie samorządy.

    W Tarnowie Podgórnym zaprezentowano także założenia programowe Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej. Samorządowcy mają nadzieję, że będą one podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami samorządowymi i ugrupowaniami parlamentarnymi, które deklarują poszanowanie takich wartości jak decentralizacja, wolność i niezależność. Są otwarci na współpracę z każdym, dla kogo ważne są lokalne społeczności i Polska.

Inauguracja Roku Akademickiego PUTW 2021/2022

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Mając na uwadze dotychczasowe nasze wspólne doświadczenia w zdobywaniu wiedzy
i nowych kompetencji w ramach uczestnictwa Pani/Pana w zajęciach Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zapraszam do kontynuowania tej aktywności w nowym roku akademickim 2021/2022.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie, serdecznie zapraszam Panią/Pana na uroczystą inaugurację roku akademickiego Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą zaplanowaliśmy w gościnnych progach Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Zabierzów ul. Szkolna 2.
Spotkanie odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. (sobota) o godz. 12:00.

Wykład inauguracyjny pt. „Na ratunek przyrodzie” wygłosi prof. dr hab. Kazimierz Wiech.

O planach i najbliższych zajęciach poinformujemy na spotkaniu. Prosimy też zaprosić, w naszym imieniu, na to spotkanie swoich znajomych seniorów zainteresowanych udziałem w zajęciach PUTW. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Kandydat na słuchacza zobowiązany jest  jedynie do jednorazowej opłaty za indeks i wpisowe w kwocie 40 zł.

Życząc wszelkiej pomyślności i licząc na Pani/Pana zainteresowanie,

pozostaję z wyrazami należnego szacunku 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Elżbieta  Burtan

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małe Granty”.

4 września 2021 r. – Walne Zebranie Stowarzyszenia

Szanowna Pani / Szanowny Panie

W imieniu Zarządu Porozumienia Podkrakowskiego (na podstawie §16 ust.3  §17 ust.2  oraz §18 lit. e Statutu Porozumienia Podkrakowskiego) serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Porozumienia Podkrakowskiego w dniu 4 września (sobota) 2021 roku  o godz. 10:30 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Zabierzów, ul. Szkolna 2.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego przewiduje :

 1. Otwarcie zebrania, podanie informacji o frekwencji i ewentualnie ogłoszenie II terminu –
  o godz. 11:00 w tym samym dniu (na podstawie §16 ust.4.lit.b Statutu porozumienia
  Podkrakowskiego).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków (3 do 7 osób).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego.
 8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Przewodnicząca Elżbieta Burtan