Stowarzyszenie działa od 2002 roku

admin

Spotkanie Opłatkowe

W dniu 30 stycznia 2009 roku spotkaliśmy się, by wspólnie, w świątecznej atmosferze, złożyć wzajemnie życzenia i połamać się opłatkiem. Licznie zgromadzonych członków Porozumienia przywitał gospodarz spotkania, Starosta krakowski Józef Krzyworzeka. Gościem honorowym był ksiądz Andrzej Waksmański proboszcz parafii św. Szczepana w Krakowie – kapelan papieża Jana Pawłą II. Uroczystość uświetnił zespół muzyczny i chór dziecięcy z gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Kliknij i zobacz galerię zdjęć.

Powitanie

Witam Państwa na stronie internetowej Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie.

Strona, w swoim pierowtnym zamyśle, była adresowana do członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Sądzę jednak, że może być również źródłem interesujących informacji dla mieszkańców naszego powiatu i tych wszystkich, którym rola samorządu leży szczególnie na sercu.

Wszystkich zainteresowanych aktualizacją strony i redagowaniem artykułów dotyczących swojej gminy proszę o kontakt i zapraszam do współpracy.

Przewodniczący Stowarzyszenia – Adam Wójcik

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym przy udziale Przewodniczącego lub jego zastępcy. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem każdej stronie prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

– Henryk Krawczyk
– Barbara Rupikowska
– Kinga Gibadło
– Andrzej Ziarkowski
– Alicja Milczarek

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest władzą stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

– Anna Chrzanowska
– Krzysztof Wołos
– Karol Papisz

 

 

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Podkrakowskie został wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
w dniu 4 września 2020 r.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.

 

 


Elżbieta
BURTAN
– przewodnicząca –

 

Tadeusz
NABAGŁO
wiceprzewodniczący


Jerzy
CYWICKI
sekretarz

Alicja
WÓJCIK
skarbnik


Wacław
GREGORCZYK


Janina
GRELA

Urszula
STOCHEL

Janina
LASOŃ

Andrzej
KRAWCZYK

Tomasz
GWIZDAŁA

Konrad
SZYMACHA

Rejestracja

19 sierpnia 2008 r Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia dokonał wpisu naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzając tym samym zmiany w Statucie i skład władz Stowarzyszenia.

 

Dokumenty rejestracyjne: